Állandó tevékenységeink
 • Játék 
 • Mese-vers 
 • Ének-zene 
 • Természetismeret
 • Vizuális tevékenységek 
 • Matematika 
 • Testnevelés 
 • Anyanyelvi nevelés
Kiegészítő lehetőségeket is biztosítunk:
 • Úszás oktatás
 • Angol nyelvoktatás 
 • Német nyelvoktatás 
 • Gyermektorna 
 • Gyógytestnevelés
 • Hittan 
 • Zeneiskola 
 • Fejlesztő pedagógia 
 • Logopédia